Comisia Electorală Centrală anunță după şedinţa de joi, 30 aprilie, că a aprobat modelele buletinelor de vot pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015, relatează Actualități.md

Potrivit hotărîrii CEC, fiecare buletin de vot va fi divizat în patrulatere, fiecare avînd dimensiunile de 110 mm pe 20 mm, numărul cărora va corespunde numărului de concurenți electorali. Lungimea buletinului va corespunde numărului de patrulatere care se imprimă la o distanță  de 2,5 mm unul față de altul, iar lăţimea – de 140 mm.

Buletinele de vot se vor tipări pe hîrtie opacă și se vor distinge după culoare. Astfel, buletinul de vot pentru alegerea primarului satului (comunei), orașului (municipiului Comrat) va fi de culoare roză, pentru alegerea primarului municipiului Bălți și a primarului general al municipiului Chișinău – violet, pentru alegerea consilierilor în consiliile sătești (comunale), orășenești (municipal Comrat) – gri afumat, iar pentru alegerea consilierilor în consiliile raionale (municipale Bălți și Chișinău) – bej.

În buletinele de vot pentru alegerile consiliilor locale, în centrul fiecărui patrulater se va înscrie: denumirea completă a partidului, organizației social-politice, blocului electoral; numele și prenumele candidatului independent, anul nașterii, profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, urmate de cuvintele ”candidat independent”.

Iar în buletinele de vot pentru alegerile primarilor, în centrul fiecărui patrulater se va înscrie numele și prenumele candidatului, anul nașterii, profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, urmate de cuvintele ”din partea partidului/organizației social-politice/blocului electoral” și de denumirea integrală a formațiunii politice care a înaintat candidatului respectiv sau de cuvintele ”candidat independent”.

Consiliile electorale de circumscripție vor aproba textele și tirajul buletinelor de vot, ulterior hotărîrile respective vor fi prezentate CEC-ului pînă la data de 24 mai 2015.

În aceeași ședință, CEC înregistrat Blocul electoral „LISTA POPORULUI” pentru participare la alegerile locale generale din 14 iunie 2015, constituit de către Partidul Social Democrat și Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova. Concomitent, a fost înregistrat simbolul electoral.

Tot astăzi, Comisia a instituit criteriul conform căruia consiliile electorale de circumscripție de nivelul al doilea vor stabili numărul maxim de persoane de încredere, ce pot fi desemnate de către concurenții electorali pentru fiecare circumscripție electorală, la alegerile locale generale din 14 iunie 2015. Conform hotărîrii, numărul acestora nu poate fi mai mare decît numărul secțiilor de votare din circumscripția respectivă. 

 

 

DISTRIBUIȚI