Жители Флорештского района выступили категорически против разрушительной деятельности евроунионистских властей, которые за последние девять лет ввергли страну в состояние хаоса, разрухи, социальной и экономической депрессии. О своем возмущении нынешним правлением они заявили на митинге протеста, который был организован 16 сентября во Флорештах Партией социалистов РМ.

В митинге протеста приняли участие руководители Партии социалистов и территориальной организации ПСРМ, примары, советники, а также простые жители Флопештского района. Выступающие осудили ситуацию, при которой многочисленные социальные инициативы, выдвигаемые Президентом РМ и Партией социалистов, блокируются парламентским большинством и правительством, послушно выполняющими волю олигархов и международных финансовых институтов.

Участники митинга отметили, что единственной партией, действующей в интересах подавляющего большинства народа Молдовы, сегодня является Партия социалистов Республики Молдова, которая выступает за переход к президентской форме правления, сохранение молдавской государственности и молдавского языка в Конституции, межэтнический мир в стране, нейтральный статус Молдовы на международной арене, восстановление стратегического партнёрства с братской Россией, социальную справедливость, защиту Православия и традиционных ценностей.

Жители Флорештского района выразили полную поддержку всенародно избранному Президенту РМ Игорю Додону, Партии социалистов РМ и выдвинули кандидатуру председателя ТО ПСРМ Сергея Грозы по Флорештскому одномандатному округу для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.[:md]Locuitorii raionului Florești s-au expus categoric împotriva acțiunilor distructive a guvernării eurounioniste, care în ultimii nouă ani au adus țara în situație de haos, devastare și depresie social – economică. Nemulțumirea față de guvernarea actuală a fost declarată în cadrul mitingului de protest, care a fost organizat în ziua de 16 septembrie, în Florești, de către Partidul Socialiștilor din RM.

La mitingul de protest au participat conducătorii Partidului Socialiștilor și a organizațiilor teritoriale a PSRM, primari, consilieri, dar și locuitorii raionului Florești. Cei prezenți au condamnat situația în care numeroase inițiative sociale propuse de Președintele Republicii Moldova și de către Partidul Socialiștilor sunt blocate de majoritatea parlamentară și de guvern, îndeplinind în mod ascultător voința oligarhilor și a instituțiilor financiare internaționale.

Participanții la miting au menționat că, unicul partid care acţionează în interesele majorităţii absolute a poporului Moldovei este Partidul Socialiştilor din Republica Moldova. Principiile de bază ale PSRM corespund aspiraţiilor majorităţii cetăţenilor ţării noastre: trecerea la forma de guvernare prezidenţială, păstrarea statalităţii moldoveneşti şi a limbii moldoveneşti în Constituţie, pacea interetnică în ţară, statutul neutru al Moldovei pe arena internaţională, relansarea parteneriatului strategic cu Rusia, echitatea social, apărarea Ortodoxiei şi a valorilor tradiţionale.

Locuitorii raionului Florești și-au exprimat sprijinul plenar pentru Preşedintele Republicii Moldova Igor Dodon, pentru Partidul Socialiştilor din Republica Moldova și, înaintarea lui Sergiu Groza în calitate de candidat, din partea OT Florești, pentru funcția de deputat în Parlamentul RM pe circumscripția electorală Florești, pentru alegerile din 24 februarie 2019.

ПОДЕЛИТЬСЯ