Депутат парламента от фракции Партии социалистов, экономист Владимир Головатюк считает, что валютные резервы государства должны работать на экономику. Такой вывод он сделал, проведя анализ Платежного баланса РМ в январе-сентябре 2017 г. 

Владимир Головатюк отметил, что размер валютных резервов достиг исторического максимума 4-х летней давности.

«Начиная с октября 2015 года вплоть до декабря 2017 г., НБМ купил более $900 млн. В результате, размер валютных резервов практически достиг исторического максимума 4-х летней давности – $2,8 млрд».

Депутат напомнил, что Нацбанк начал скупать валюту и пополнять валютные резервы в конце 2015 года после известных событий осени 2014 года, когда их размер сократился на 40%.

Однако уже осенью 2016 года валютные резервы покрывали 6-ти месячный импорт. На декабрь 2017 г. – 6,2 месяца. Это самый высокий уровень за всю новейшую историю Молдовы. (В соответствии с мировой практикой, достаточной считается величина валютных резервов, равная 3-х месячному импорту товаров и услуг).

В связи с этим депутат задается вопросом: зачем НБМ продолжает покупать валюту?

Он отметил, что, покупая валюту, Нацбанк тут же изымает из экономики выпущенные леи, проводя операции по стерилизации избыточной ликвидности. В ноябре 2017 г. ежедневные остатки изымаемых ресурсов составляли около 7 млрд леев, тогда как год до этого – 4,7 млрд, а в 2015 г. – 0,8 млрд.

«Получается, что валюта в страну поступает, Нацбанк ее покупает в резервы, но и леев в экономике не становится больше!

Мы убеждены – валютные резервы государства должны работать на страну. Используя валютные резервы, мы можем создать сильную экономику, обеспечив, тем самым, стабильность экономического роста и благосостояние граждан», — подчеркнул депутат.[:md]Deputatul Partidului Socialiștilor, economistul Vladimir Golovatiuc consideră că rezervele valutare ale statului trebuie să lucreze pentru economia națională. Concluzia a fost făcută, în urma efectuării unei analize al Balanței de Plăți a RM pentru ianuarie-septembrie, 2017.

Începând cu octombrie, 2015, până în decembrie, 2017, BNM a cumpărat peste 900 de milioane de dolari. În rezultat, mărimea rezervelor valutare, practic a atins maximul istoric de acum patru ani – 2,8 miliade de dolari”, a menționat economistul.

Deputatul a amintit că BNM a început să achiziționeze valută și să-și suplinească rezervele la sfârșitul anului 2015, după evenimentele anului 2014, când mărimea acestora s-a diminuat cu 40 la sută. Însă, deja în toamna anului 2016, rezervele valutare au depășit cifra importului pentru jumătate de an. Este cel mai înalt nivel din istroia modernă a Moldovei (În conformitate cu practica mondială, se consideră suficientă cifra rezervelor valutare, egală cu importul de mărfuri și servicii pentru trei luni). În context, deputatul se întreabă: Pentru ce BNM continuă să cumpere valută?

Golovatiuc a menționat că achiziționâțnd valută, BNM retrage imediat din circulație leii moldovenești, efectuând operațiuni de sterilizare a lichidății excesive. În noiembrie, 2017, surplusul zilnic al resurselor retrase, alcătuiau în jur de 7 miliarde de lei, în timp ce, cu un an mai devreme – 4,7 miliarde, iar în 2015 – 0,8 miliarde.

Reiese că valuta în țară ajunge, Banca Națională își suplinește rezervele, însă lei în economia națională nu sunt mai mulți! Suntem convinși că rezervele valutare ale statului trebuie să lucreze în interesul țării. Utilizând rezervele valutare, noi putem crea o economie puternică, asigurând în așa fel, stabilitatea bunăstrării cetățenilor”, a menționat deputatul.

ПОДЕЛИТЬСЯ