ggeg54y54y4y45.jpg

ПСРМ считает, что внесение идеологической поправки в Конституцию противоречит основополагающим принципам свободы выбора и усугубит и без того тяжелую ситуацию в условиях разделенного общества, которая ухудшалась из года в год в течение последних девяти лет.

Конституция является верховным законом, который должен отражать интересы всего общества, а не отдельных партий или политиков. Сегодняшнее хрупкое равновесие в обществе удается сохранять благодаря мудрости молдавского народа, даже несмотря на непродуманную и однобокую политику евроинтеграторов, прикрывающих свою неспособность улучшить дела в стране геополитическими лозунгами.

Партия социалистов полностью поддерживает и разделяет позицию президента о необходимости продвижения сбалансированной внешней политики государства, недопустимости подобных перекосов и принятия столь серьезных решений без участия народа — через выборы либо референдум.

Социалисты выступают категорически против принятия идеологических поправок в Конституцию в парламенте и не будут голосовать за них. Тем более, когда столь важные вопросы поднимаются без согласования с народом, практически накануне парламентских выборов, после которых подавляющее большинство сегодняшних представителей правящего большинства уйдут в политический архив.[:md]PSRM consideră că introducerea unui amendament ideologic în Constituție contravine principiilor fundamentale precum dreptul la alegere și va înrăutăți și mai mult situația din țară, în condițiile în care societatea este și așa dezbinată, iar situația devine mai precară cu trecerea fiecărui an, în ultimii nouă ani.

Constituția este legea supremă, care trebuie să reflecte interesele întregului popor și nu a unui partid aparte sau a unor politicieni. Echilibrul delicat de astăzi se păstrează în societate datorită înțelepciunii poporului moldovenesc, în pofida politicii eronate și unilaterale a integratorilor europeni, astfel încercînd să-și mascheze incompetența, din domeniul politic, social-economic, prin utilizarea excesivă a lozincilor geopolitice.

Partidul Socialiștilor susține pe deplin și împărtășește poziția președintelui cu privire la necesitatea promovării unei politici externe echilibrate a statului, inadmisibilitatea unor astfel de distorsiuni și adoptarea unor astfel de decizii grave fără participarea poporului- numai prin alegeri sau referendum.

Socialiștii se opun în mod categoric adoptării amendamentelor ideologice în Constituție, în parlament și nu vor vota pentru acestea. Mai mult ca atît, că asemenea subiecte se discută fără a fi coordonate cu poporul, practic în ajunul alegerilor parlamentare, după care mulți dintre reprezentanții majorității parlamentare vor trece în arhiva politică.

ПОДЕЛИТЬСЯ