gfhshtshhghghghg.jpg

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) приняло очередное антисоциальное решение, подняв цены на бензин и дизельное топливо. Это повлечёт за собой рост цен на товары первой необходимости, продукты питания, а также сильно ударит по сфере транспорта и сельскому хозяйству в нашей стране, сказано в пресс-релизе ПСРМ.

«Учитывая то, что 40% итоговой цены на топливо для потребителя составляют налоги и акцизы, а правительство рапортует о рекордном росте налоговых поступлений в бюджет, ПСРМ выдвигает инициативу снижения налогов и акцизов на бензин и дизельное топливо в 2 раза, что позволит оказать существенную поддержку населению и отечественным производителям в этот трудный период.

Данная инициатива является не только вынужденной социальной мерой, но и призвана придать импульс реанимации национальной экономики – от транспортной системы (пассажирские и грузовые перевозки) до сельского хозяйства и промышленности, делая товары, произведённые в Молдове, более конкурентоспособными на рынке«, — сказано в пресс-релизе.

Партия социалистов рассчитывает на поддержку этой инициативы со стороны других фракций Парламента страны, декларирующих социальную направленность своей деятельности.

Также, социалисты намерены и в дальнейшем продвигать социальные инициативы, позволяющие уменьшить ущерб для населения от опасных антисоциальных действий власти.[:md]Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a adoptat încă o decizie antisocială, majorînd astfel prețurile pentru benzină și motorină. Acest lucru va declanșa și creșterea prețurilor pentru produsele de primă necesitate, produse alimentare și va avea un impact nefast asupra sferei transportului și agriculturii din țara noastră.

Avînd în vedere faptul că, 40 % din prețul final al combustilului pentru consumatori consistă din impozite și accize, iar guvernarea raportează despre o creștere considerabilă a impozitelor în buget, PSRM vine cu inițiativa de a micșora de două ori impozitele și accizele pentru benzină și motorină, care va oferi un sprijin substanțial populației și producătorilor autohtoni în această perioadă dificilă.

Această inițiativă nu este doar o măsură socială necesară, dar una pentru a stimula reanimarea economiei naționale  —  de la sistemul de transport (călători și mărfuri) pînă la agricultură și industrie, producerea în Moldova a mărfurilor competitive pe piață.

Partidul Socialiștilor mizează pe susținerea inițiativei de către celelalte fracțiuni parlamentare, care își declară activitatea drept una socială.

În timpul apropiat, Partidul Socialiștilor intenționează să înainteze inițiative sociale care vor permite micșorarea prejudiciilor suportate de către cetățeni, declanșate de acțiunile antisociale ale guvernării.

ПОДЕЛИТЬСЯ