[:md]

 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova a realizat un film documentar „De ce iubim Moldova?” cu prilejul aniversării a 655-a de la fondarea statului moldovenesc, relatează Actualități.md.

În cadrul filmului spectatorilor le sînt prezentate fapte istorice privind crearea statului moldovenesc începînd cu anul 1359,  sînt relatate istorii de viaţă ale moldovenilor, care trăiesc  şi  muncesc peste hotarele ţării, despre cum ei păstrează tradiţiile şi obiceiurile neamului, cum se identifică şi cît de mult îşi iubesc Patria.

Actualități.md menționează că lansarea în premieră a filmului a avut loc în cadrul Conferinţei ştiinţifice Internaţionale „Evoluţia identităţii naţionale şi statal-politice moldoveneşti: esenţa şi caracterul perceperii acesteia în interiorul ţării şi peste hotare”.  

La Conferinţă au participat reprezentanţi din domeniul culturii şi ştiinţei din Moldova, Ucraina şi alte state, reprezentanţi ai Guvernului RM, membri ai corpului diplomatic, acreditaţi în RM, experţi din domeniu, membri ai organizaţiilor neguvernamentale, studenţi, masteranzi şi doctoranzi.

 

ПОДЕЛИТЬСЯ