[:md]

 

Acum 25 de ani deputaţii Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti au proclamat cu unanimitate de voturi suveranitatea ţării. Documentul a stat la bazaDeclaraţiei de Independenţă şi la elaborarea primei Constituţii, notează Actualități.md.

Decizia Parlamentului de la Chișinău a fost însă adoptată abia după proclamarea suveranităţii ţărilor baltice, Georgiei şi Rusiei.

Declaraţia stipulează supremaţia legilor RSSM asupra celor unionale, instituie cetăţenia moldovenească şi prevede dreptul de a stabili relaţii diplomatice cu toate ţările lumii.

În document se menţionează că Moldova respectă statutul ONU şi se declară o zonă demilitarizată.

De asemenea, actul stipulează caracterul unitar şi indivizibil al statului şi că pământul, subsolul, apele, pădurile şi alte resurse naturale aflate pe teritoriul ţării sunt declarate proprietate exclusivă a RSSM.

 

 

ПОДЕЛИТЬСЯ