Президент Республики Молдова Игорь Додон потребовал в срочном порядке предоставить отчеты от уполномоченных ведомств по поводу подписанных рядом сел страны декларации об объединении с Румынией, а также распорядился созвать Высший совет безопасности, в рамках которого предстоит обсудить и выработать позицию по действиям, направленным на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова. 

В течение последнего месяца представителями ряда населенных пунктов Республики Молдова были совершены действия антигосударственного, антинародного и антиконституционного характера. Речь идет о так называемых «декларациях», подписанных местными избранниками из соответствующих населенных пунктов. Данные декларации ставят перед собой цель упразднение государства Республика Молдова и её включение в соседнее государство – Румынию

Всё это происходит на фоне беспрецедентных кампаний, проводимых на территории Республики Молдова с целью опорочить суверенитет, независимость и территориальную целостность Молдовы, а также направленных на отрицание концепции государственности. Упомянутые кампании проводятся открыто и свободно так называемыми «унионистскими силами антиконституционного толка» в публичных учреждениях в населенных пунктах Республики Молдова.

Более того, 30 января был совершен акт вандализма государственного масштаба: была попытка сжечь государственный флаг, вывешенный внутри Триумфальной Арки на площади Великого национального собрания.

Категорически осуждаю действия ряда представителей населенных пунктов Республики Молдова, а также безразличие, халатность или, возможно, злой умысел со стороны таких ведомств как СИБ, МВД, Генеральная прокуратура, которые обязаны пресекать подобные действия“, – заявил президент РМ.

Игорь Додон объявил о дальнейших планах, связанным с расследованием произошедших событий.

Следуя положениям ст. 77 Конституции Республики Молдова, требую отчетов от уполномоченных ведомств, а также распорядился созвать Высший совет безопасности, в рамках которого предстоит обсудить и выработать позицию по действиям, направленным на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова.

Обращаюсь ко всему политическому классу нашей страны с призывом прекратить осуществлять политическую борьбу партий и идей за рамками демократических норм, в противоречии с Конституцией и законодательством Республики Молдова.

Обращаюсь к гражданам страны. Мы с вами несём историческую ответственность за сохранение и развитие нашего государства. Уверен: у нас не только великое прошлое, но и достойное  будущее. Верю и искренне убеждён, что мы сможем построить современное демократическое многонациональное государство, в котором захотят жить наши дети и наши потомки. Такова воля наших предков.

Заверяю вас как всенародно избранный президент, что готов использовать все возможности в рамках как внутреннего, так и международного права по обеспечению государственной безопасности Республики Молдова“, – подчеркнул президент Молдовы.[:md]Poporul multietnic al Republicii Moldova este mîndru de statul său şi este gata să-l apere. Orice tentative, de unde n-ar veni acestea, din Estul, Vestul, Sudul sau Nordul ţării, din capitală, din oraşe şi sate mari sau mici ale Moldovei, care au drept scop acapararea sau înstrăinarea teritoriului Moldovei, orice acţiuni orientate spre lichidarea statului nostru, vor primi un răspuns pe potrivă din partea cetăţenilor Republicii Moldova. Afirmația se conține într-o declarație a Președintelui Igor Dodon, în legătură cu ultimele evenimente îndreptate spre subminarea integrității teritoriale, suveranității și independenței Republicii Moldova.

”Statalitatea moldovenească are o istorie de aproximativ 700 de ani. Noi ne iubim ţara, sîntem mîndri de istoria acesteia indiferent de naţionalitatea, religia, genul, vîrsta şi convingerile politice ale locuitorilor Republicii Moldova. Astăzi, cineva încearcă să verifice cît de trainic este statul şi încrederea cetăţenilor Republicii Moldova în acesta. Încercările respective vor suferi un fiasco. Aceste acţiuni trădătoare sînt sortite unui eşec total.

Pe parcursul lunii ianuarie, reprezentanții mai multor localități din Republica Moldova, au întreprins acțiuni cu caracter antistatal, antipopular și anticonstituțional. Este vorba despre așa-numitele declarații semnate de aleșii locali ai acestor localități care au la bază intenții de lichidare a statului Republica Moldova și unirea cu statul vecin – România.

Toate acestea au loc pe fundalul unor campanii fără precedent, desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova, de denigrare a suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova, de respingere a conceptului de statalitate. Aceste campanii sunt desfășurate deschis și liber în instituțiile publice din localitățile Republicii Moldova, de așa-numitele forțe unioniste cu caracter anticonstituțional. Este vorba în primul rînd despre instituțiile educaționale: gimnazii, colegii, instituții de învățămînt superior, dar și alte instituții publice, în care sunt interzise orice manifestări de acest fel.

Mai mult ca atît, în ziua de 30 ianuarie, a avut loc un act de vandalism la nivel de stat, cînd a fost ars drapelul de stat, amplasat în interiorul Arcului de Triumf din Piața Marii Adunări Naționale.

Aceste, și mai multe acțiuni la adresa securității naționale, menținerii ordinii publice, integrității teritoriale sunt desfășurate fără intervenția organelor abilitate și instituțiilor de stat care sunt obligate să intervină prompt în acest sens.

Condamn în cel mai categoric mod acțiunile unor reprezentanți din localitățile Republicii Moldova, dar și indiferența, neglijența sau poate rea-intenția a unor astfel de instituții, cum ar fi SIS-ul, MAI, Procuratura Generală, care ar trebui să contracareze aceste manifestări.

Atenționez că reprezentanții respectivi ai localităților Republicii Moldova, dar și conducerea instituțiilor menționate, încalcă flagrant art. 41, 54, 79 al Constituției Republicii Moldova; art.8 al Legii Guvernului; art. 1,4,7,17 ale Legii cu privire la Serviciul de Informare și Securitate.

Cer categoric atît Guvernul, Parlamentul, cît și instituțiilor menționate, să ia atitudine față de aceste fenomene distructive în cel mai scurt timp, să condamne și să inițieze procedura de tragere la răspundere în conformitate cu prevederile legislației naționale a tuturor celor care se fac vinovați de organizarea și desfășurarea acestor acțiuni, dar și de neglijență în serviciu a responsabililor din organele de drept ale Republicii Moldova.

Orice manifestare de acest tip, în oricare alt stat al lumii, inclusiv și statul vecin România, este contracarată în cel mai dur mod, așa cum ar trebui să procedeze și instituțiile din Republica Moldova.

În temeiul art.77 al Constituției Republicii Moldova solicit rapoarte de la instituțiile abilitate și dispun convocarea Consiliului Suprem de Securitate, în cadrul căruia urmează să luăm atitudine cu privire la acțiunile îndreptate împotriva suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

Fac apel către întreaga clasă politică a ţării noastre cu îndemnul de a înceta lupta politică a partidelor şi ideilor în afara normelor democratice, care contravin Constituţiei şi legislaţiei Republicii Moldova.

Fac apel către cetăţenii ţării. Purtăm răspunderea istorică pentru păstrarea şi dezvoltarea statului nostru şi sînt ferm convins că avem nu doar un trecut măreţ, ci şi un viitor demn. Cred şi sînt convins că vom reuşi să edificăm un stat democratic multietnic modern, în care vor dori să trăiască copiii şi urmaşii noştri. Aceasta este voinţa strămoşilor noştri.

În calitate de preşedinte ales de întreg poporul, vă asigur că sînt gata să fac uz de toate posibilităţile ce ţin atît de dreptul intern, cît şi cel internaţional, pentru a asigura securitatea naţională a Republicii Moldova” , se menționează în declarația Președintelui.

ПОДЕЛИТЬСЯ