[:md]

 

Ce ascunde PL sub paravanul unirii cu Patria – mumă: hoție sau realitate?

Despre economia națională a unei țări se poate judeca după starea rețelelor de comunicații și transport a acestei țări, fie căi ferate, automagistrale, drumuri auto, etc., calitatea, infrastructura și deservirea lor. Rețeaua de comunicații a unei țări, în special cea de drumuri auto, cum este pentru Republica Moldova, este principala necesitate de desfășurare și funcționare a mediului de afaceri. Principala condiție a investițiilor într-o țară devin drumurile cu infrastructura lor și calitatea acestora. În Republica Moldova rețeaua de comunicații auto și feroviare în ultimii ani a degradat cu totul, iar coeficientul de exploatare se apropie de ”0”. În ultimii ani din bugetul de stat au fost alocate miliarde de lei pentru reconstrucția, reparația și întreținerea drumurilor. Mai mult, în ultimii 4 ani, din fondurile structurale europene de susținere a Moldovei au fost alocate sute de milioane EUR în scopul reconstrucției, restabilirii, reparațiilor și ajustării infrastructurii drumurilor.

Cu toate acestea astăzi Moldova nu se poate lăuda ca are drumuri măcar la nivel de până la 1991. Presupun că toate fondurile și mijloacele financiare, alocate la dezvoltarea rețelei de drumuri auto, în ultimii 4 ani au servit mai mult ca un izvoraș stabil de alimentare a unor interese politice și de clan.

O dată cu schimbarea guvernului Filat cu cel a lui Leancă, acest izvoraș a secat pentru acel partid politic, suferind un fiasco financiar total. Amintesc că structura publică centrală, responsabilă de gestionarea rețelelor de transport, adică Ministerul transporturilor și infrastructurii drumurilor, din anul 2009 până în anul 2013, conform departajării politice a AIE – 1 și AIE –2 a aparținut Partidului liberal.

Tot Partidului liberal aparține și administrarea municipiului Chișinău, care are în gestionarea sa cel mai mare buget din Republica Moldova, în care rețeaua drumurilor seamănă mai mult cu un poligon rămas după bombardament. Aproape de 7 ani rețeaua de transporturi a municipiului Chișinău se află în mâinile unui și aceluiași partid – Partidul liberal. Realitatea calității drumurilor din municipiu este văzută în fiecare zi de către toți locuitorii, șoferii și cei sosiți.

Pentru informare: Fondurile financiare alocate pentru reconstrucția, reparația și întreținerea rețelelor și infrastructurii de transport din municipiul Chișinău (străzi, bulevarde, trotuare, stradele etc.) sunt prevăzute aparte în bugetul municipiului Chișinău și nu sunt incluse în suma totală pe țară. Aceste fonduri sunt aproximativ egale cu cele prevăzute din bugetul de stat pentru țară, dacă sunt incluse și fondurile alocate din alte surse europene cu caracter nerambursabil, destinate Chișinăului.

Deci, unui singur partid, pe parcursul a mai multor ani de zile, i-au fost distribuite în gestionare cele mai mari surse financiare. Ca rezultat, astăzi în Republica Moldova, căile de comunicare a transporturilor și infrastructurii drumurilor să ajungă la limita disperării.

Bani europeni și din buget dispăruți în timpul gestionării rețelelor de transport.

Din anul 2009, când Partidul liberal a pus mâna pe rețeaua de transporturi din Moldova și până în anul 2013, volumul fondurilor de finanțare prevăzute pentru reconstrucția, reparația și întreținerea drumurilor din Moldova, atât din bugetul de stat, cât și din sursele europene, au constituit aproximativ un volum de 19,618 miliarde lei. Anual în Moldova se formează fondul rutier pentru reconstrucția, reparația și întreţinerea drumurilor. Acest fond se formează în cea mai mare parte din accizele la carburanți. Volumul fondului rutier pe perioada anilor 2010 – 2013 este de 4,1 miliarde lei., inclusiv pentru anul 2013 volumul acest fond a fost prevăzut în sumă de 1,31 miliardei lei, pentru anul 2012 – 1,24 miliarde lei, anul 2011 – 933,7 milioane lei, 2010 – 583.0 milioane lei. Ca suport adăugător pentru reconstrucția și reparația drumurilor, Moldova anual primește granturi, credite, ajutoare și alte surse, care în perioada anilor 2010 – 2013 au constituit aproximativ de 1,272 miliarde dolari SUA, inclusiv pentru anul 2013 – 390,0 milioane dolari SUA (300,0 milioane euro).

Analiza situației relevă că mijloacele financiare care au fost planificate pentru ultimii patru ani ar fi fost suficiente pentru reparația capitală a tuturor drumurilor naționale. Cheltuielile pentru un kilometru de drum, în condițiile și costurile Moldovei în ultimii trei ani, ar fi fost suficiente să se circule pe aceste drumuri fără riscuri și bătăi de cap. Anual fostul ministru Șalaru raporta, foarte larg mediatizat, despre executarea a 100% a fondului rutier și a tuturor mijloacelor primite de peste hotare. Se pare arta de a cheltui pentru drumuri a fost însușită complet de PL.

Da, pe hârtie merge bine, și defalcările în acest fond, și distribuirea, și cheltuirea banilor din acest fond. Totul este în ordine. Când vine vorba despre realitatea îndeplinirii lucrărilor, cum în realitate au fost cheltuiți banii acestui fond, câți kilometri de drum nou au fost construiți, reparați capital, întreținuți, etc., aici totul se face ca ”noaptea neagră în garafă”.

Nu a fost efectuat nici un control de expertiză a lucrărilor ce ar demonstra respectarea normelor și volumelor de lucrări îndeplinite pentru reconstrucția și reparația drumurilor. Toate rapoartele MTID demonstrează că mijloacele fondului rutier sunt cheltuite cu succes în fiecare an. Potrivit acestor rapoarte în ultimii trei ani au fost reparate aproximativ 26,0 mii de km, o dată la doi ani se schimbă toate semnele rutiere, se sădesc milioane de arbori pe marginea drumurilor, iar marcajele permanent se înnoiesc. Situația în teren însă este alta și demonstrează absurditatea acestor rapoarte elaborate de către ministerul transporturilor și infrastructurii drumurilor. Tot din aceste rapoarte putem constata că banii, doar se cheltui, însă cum se cheltui pe nimeni nu-l interesează. Despre aceasta nici într-un raport al MTID nu se constată nimic absolut.

De ce până în prezent nu s-a autosesizat nici o autoritate? Se știe prea bine că la construcție, în special la reparația drumurilor se spală minimum 45% din banii cheltuiți. Acum se face clar de ce conducerea PL se împotrivea cu atâta vehemență redistribuirii politice a ministerului transporturilor și înlocuirii ministrului. Însă mai departe nu s-a continuat, decât modificarea departajării politice. Cine va răspunde pentru dispariția miliardelor de lei prevăzuți pentru drumuri?

Pentru informație! Metodele de control, analiză și expertiză, inclusiv respectarea normelor și cotelor de trecere la cheltuieli a materialelor de construcție și a volumelor, pot demonstra cu precizie de până la 95% respectarea normelor și volumelor de îndeplinire a lucrărilor. Deci rămâne numai să fie puse la treabă organele respective abilitate cu funcții de control și expertiză, or acestea ce, tot au aparținut PL sau au primit ”otcaturi” pe măsură, ca să nu-și facă treaba, sau să constate realitatea delapidărilor și ilegalităților financiare?

Menționăm, ca prin minune, nu există date privind volumul de lucrări legate de reconstrucția și repararea drumurilor din banii externi, dar și valorificarea acestora în Republica Moldova, nu există date concrete nici la MTID, nici la Biroul Național de Statistică (BNS) și nicăieri în altă parte.

 

Informația prezentată de acest minister nu permite de a trage concluzii relevante, cine și ce lucrări a îndeplinit și pe ce segmente de drum, ce volume sunt îndeplinite și, cel mai important trebuie de menționat că nici o sursă relevantă, atât de stat cât și publică, nu reflectă nicăieri nici într-un mod indicatorii privind calitatea, standardele de calitate, volumul de lucrări necalitativ, nerespectarea normelor tehnologice, măsurile de control a calității materialelor folosite la reconstrucție și respectarea dimensiunilor straturilor, abaterile de la norme, abaterea de la volumele planificate și cele efectiv executate, etc.

Într-o declarație a fostului ministru Şalaru se spune că pe el nu-l interesa cum se cheltuiau banii, ci că au fost făcute lucrările stipulate în contract. Însă cum s-au cheltuit nu-l interesează. De la sine apare o întrebare, cine sunt firmele și companiile care au câștigat licitațiile ministerului pentru reparație și reconstrucția drumurilor? În prezent nu există nici un studiu de fezabilitate ce ar releva cu exactitate volumul necesar de mijloace financiare pentru efectuarea lucrărilor de reconstrucție, restabilire, reparație a drumurilor, inclusiv volumele anuale de exploatare și întreținere a acestora. Tot reprezentantul partidului liberal afirma că Moldova are nevoie de 4,0 miliarde euro pentru reabilitarea drumurilor. Adică ceea ce s-a cheltuit până la el a fost puțin. Pofta vine mâncând.

Standarde europene și calitate moldovenească.

În Moldova nu se poate de găsit care este costul unui km de drum reconstruit, reabilitat or reparat. Nici într-un raport elaborat de către MTID nu se indică acest indicator. Utilizând metoda extrapolării am calculat costul unui km de drum reconstruit și reparat, luând în calcul lucrările efectuate anterior de către companiile autohtone și străine pe diferite segmente de drum. Prețul unui km de drum în Moldova deviază între 350,0 – 1500,0 mii euro pe un drum de doua benzi. adică cam câteva ori mai scump ca în unele țări europene. Reconstrucția drumurilor în linii mari se efectuează de către companii străine, cu tehnologii și standarde europene însă nu este clar de ce cu calitate moldovenească.

Este cel puțin ciudat faptul, atunci când ministru transporturilor și infrastructurii drumurilor afirmă că pe dumnealui nu-l interesează cum se cheltuiesc banii străini la reconstrucția drumurilor. Conform standardelor internaționale un drum reconstruit trebuie să fie exploatat fără reparații în mediu 10-15 ani, însă în Republica Moldova peste 6 luni de la reparațiile capitale se cer alte reparații capitale. Gestionarea fondului rutier și administrarea tuturor drumurilor se efectuează de Întreprinderea de stat ”Administraţia de Stat a Drumurilor” (ÎS ”ASD”) din cadrul MTID. Î.S. ASD asigură construcţia, reconstrucţia, reparaţia şi întreţinerea drumurilor şi obiectelor gospodăriei rutiere. Tot ASD are funcția de distribuitor al tuturor mijloacelor alocate în aceste scopuri din bugetul de stat şi fondul rutier.

Este întâmplător or s-a procedat luându-se în considerare apartenența și angajamentul politic nu se cunoaște, însă datele oferă informați contradictorii. De exemplu, în anul 2010, ASD a indicat valoarea de 160,0 milioane lei în anunţul de intenţie publicat în Buletinul Achizițiilor Publice (BAP) din 22.06.2010, pe când valoarea reală a contractelor încheiate a constituit 268,5 milioane lei, din care 20,7 mil.lei – valoarea lucrărilor contractate în condițiile de forsmajor. Nu este clar cui au fost distribuite contractele în volum de 120,5 milioane lei în realitate și dacă s-au efectuat lucrările în realitate dar nu numai pe hârtie. Este foarte curios să se facă publică informația privind, ce anume a constituit subiectele de forsmajor în volum de 20.7 milioane lei.

Controlul Curții de conturi a depistat că ASD fără a petrece concursuri a încheiat 9 contracte în sumă de 2,2 mil.lei, ce a permis procurarea din contul mijloacelor fondului rutier a serviciilor de modificare a proiectului reabilitării drumului M3 Chişinău – Giurgiuleşti, finanţat din surse externe, în sumă de 950,0 mii lei, prin negocieri directe cu o companie străină.

În concluzie este de afirmat că societatea trebuie să obțină răspuns la întrebările legate de volumul real de delapidări, spălări de bani din fondul rutier și sursele europene, și desigur cine se face vinovat de starea deplorabilă din prezent a drumurilor.

Gheorghe Costandachi

ПОДЕЛИТЬСЯ