Сегодня, 25 апреля Президент Республики Молдова Игорь Додон встретился с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, сообщает Actualitati.md

Встреча прошла в городе Бендеры (Республики Молдова). Это уже третья встреча Президента Республики Молдова Игоря Додона с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

Стороны обменялись мнениями по реализации инициативы от 4 января 2017 года, известной как «пакет из 8 пунктов». Условились оказывать содействие в поиске компромиссных решений по оставшимся пунктам из предложенного пакета.

Обратили особое внимание на необходимость приложения дополнительных усилий по реальному обеспечению свободного передвижения людей между двумя берегами Днестра.

Миротворцы на Днестре

Додон и Красносельский обсудили ситуацию вокруг совместной миротворческой операции на Днестре, являющейся гарантией мира и безопасности граждан и значимой составной частью политического диалога. Стороны сошлись во мнении о необходимости приложить ощутимые обоюдные усилия для стабильного функционирования миротворческой миссии и её руководящего органа в лице Объединенной Контрольной Комиссии в соответствии с Соглашением от 21 июля 1992 года.

Выразили поддержку всем участникам Совместной миротворческой операции в Зоне Безопасности и признательность Российской Федерации за деятельность российского миротворческого контингента, эффективное и бесперебойное функционирование миротворческой миссии, за прилагаемые усилия по поддержанию мира на Днестре. В данном контексте была подчеркнута необходимость реализации мер, нацеленных на нормализацию работы делегации России в полном составе в рамках ОКК.

Мы также высказались против призывов некоторых внешних сил о переформатировании миротворческой операции в отрыве от процесса достижения всеобъемлющего политического урегулирования приднестровской проблемы исключительно мирными средствами“, – заявил Президент РМ Игорь Додон.

Глава молдавского государства подтвердил свою позицию о том, что открывшиеся пункты совместного молдавско-украинского таможенного контроля на приднестровском участке границы не должны оказывать негативного влияния на жителей и экономических агентов Приднестровья.

Мы сошлись во мнении о важности двустороннего диалога на высшем уровне для проведения комплексной работы по урегулированию актуальных проблем в миротворческой, социально-экономической, гуманитарной и других сферах“, – подытожил Додон.

https://www.youtube.com/watch?v=nxF9L-Mh5mc&feature=youtu.be[:md]Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu liderul transnistrean, Vadim Krasnoselski, în orașul Bender. În cadrul discuției, atît în format „tet-a-tet”, cît şi în format lărgit, părțile au abordat mai multe subiecte cu privire la cooperarea bilaterală.

De asemenea, cei doi lideri au făcut schimb de opinii referitor la realizarea inițiativei din 4 ianuarie 2017, cunoscută sub titlul „pachetul celor 8 puncte”. În acest context, părțile au convenit să contribuie la identificarea soluțiilor de compromis pentru punctele din pachetul propus care nu au fost realizate.

Președintele țării și liderul transnistrean au atras o atenție deosebită la necesitatea aplicării mai multor eforturi pentru asigurarea reală a circulației libere a oamenilor între ambele maluri ale Nistrului.

Totodată, Igor Dodon și Vadim Krasnoselski au discutat situația privind operațiunea de pacificare mixtă de la Nistru în calitate de garanție a păcii şi a securității cetățenilor, fiind un element constitutiv important al dialogului politic. Interlocutorii au fost unanimi vizavi de necesitatea depunerii unor eforturi conjugate pentru o funcționare stabilă a misiunii de pacificare şi a organului său de conducere, reprezentat prin Comisia Unificată de Control (CUC), în conformitate cu Acordul din 21 iulie 1992.

Șeful statului și liderul de la Tiraspol au exprimat sprijinul comun pentru toți participanții la Operațiunea de pacificare mixtă din Zona de Securitate, dar şi recunoștință Federației Ruse pentru activitatea contingentului pacificator rus, pentru funcționarea eficientă şi continuă a misiunii de pacificare, pentru eforturile depuse în scopul păstrării păcii la Nistru. În acest context, a fost subliniată stringența implementării unor măsuri orientate spre normalizarea funcționării delegației integrale a Federației Ruse în cadrul CUC.

Totodată, părțile s-au expus împotriva apelurilor venite din partea unor actori internaționali cu referire la o eventuală reformatare la etapa actuală a operațiunii de pacificare la Nistru, fără a ține cont de necesitatea realizării unei reglementări politice ample a diferendului transnistrean, doar prin modalități pașnice.

Interlocutorii au reiterat poziția comună potrivit căreia punctele de control vamal moldo-ucrainene, constituite pe porțiunea transnistreană a frontierei, nu trebuie să afecteze negativ locuitorii și agenții economici din regiunea transnistreană.

La finele întrevederii, Igor Dodon și Vadim Krasnoselski au exprimat convingerea privind necesitatea unui dialog bilateral la nivel înalt în scopul organizării unei funcționări complexe pentru reglementarea problemelor actuale în sfera de pacificare, în cea social-economică, umanitară și altele

ПОДЕЛИТЬСЯ