[:md]

 

Fondul pentru Educaţia Romilor şi Fundaţia „Comemorare, Responsabilitate şi Viitor”  anunţă cel de-al doisprezecelea an de desfăşurare a Programului ROMA EDUCATION FUND/SP de BURSE UNIVERSITARE în Drept şi Ştiinţe Umaniste (REF/LHP).

Programul acordă burse universitare, pe bază de concurs, studenţilor romi, care doresc să-şi urmeze studiile în învăţământul mediu de specialitate sau cel universitar.

Bursele Universitare REF/LHP au menirea să acopere taxele de studii, costul cărţilor şi, parţial, cheltuielile pentru cazare. Bursa este prevăzută pentru un singur an universitar, cu posibilitatea prelungirii acesteia, în bază de concurs, pentru anul următor de studii.

Criterii de eligibilitate pentru aplicanţi:

(a)    să fie admişi la o instituţie de învăţămînt (universitate sau colegiu cu învăţămînt mediu de specialitate) acreditată de stat, cu frecvenţă la zi, în ţara de origine sau rezidenţă în toamna anului academic 2015 – 2016;

(b)    ori, sa fie în prezent bursieri ai Programului, care pot candida pentru reînnoirea bursei.

Se acordă prioritate candidaţilor care studiază la zi pentru unul din următoarele domenii: drept, administraţie publică, jurnalism, ştiinţe politice, sociologie, economie, istorie, alte domenii umaniste.

Programul de Burse Universitare REF/LHP are posibilitatea să ofere burse universitare aceluiaşi candidat pentru următoarele studii: studii în cadrul colegiilor cu învăţămînt mediu de specialitate (pînă la 10 % din numărul total de aplicanţi), BA (licenţă), MA (masterat), PhD (doctorat).

Cerinţe pentru aplicanţi:

  • să se declare public ca fiind de etnie Romă;
  • să completeze adecvat Formularul Online de Aplicare;
  • să anexeze Certificatul Academic pentru toţi anii universitari completaţi, inclusiv şi pentru primul semestru completat al anului universitar 2014-2015, sau, în cazul în care, la momentul aplicării, nu au fost încadraţi în procesul de studii, să prezinte dovada reuşitei academice în vederea ultimelor studii obţinute (copii autentificate de pe Diploma de Bacalaureat/universitară etc.);
  • să anexeze cel puţin o Scrisoare de Recomandare de la organizaţie/ fundaţie romă înregistrată oficial pe teritoriul ţării ;
  • să prezinte Certificatul de Înmatriculare, în original, într-ouniversitate sau colegiu acreditat din ţara lor de origine sau reşedinţă, studii cu frecvenţă la zi,pentru anul academic          2015-2016.

Etapele obligatorii ale procedurii de aplicare:

(i)  TERMENUL LIMITĂ pentru completarea/încărcarea Formularului Online de Aplicare, a Certificatului Academic, a Scrisorii/lor de Recomandare şi a copiei buletinului de identitate sau a paşaportului este 15 MAI 2015;

(ii)  TERMENUL LIMITĂ pentru expedierea Certificatului de Înmatriculare pentru anul academic 2015-2016 şi a Certificatului privind Taxa de Studii este 15 SEPTEMBRIE 2015.

ПОДЕЛИТЬСЯ