Партия социалистов выражает свое возмущение бездействием центральных властей и независимых рыночных регуляторов в связи резким ростом цен на отдельные группы товаров на молдавском рынке.

Очевидно, что в условиях политической неопределенности свою голову подняли спекулянты всех мастей и предприняли атаку на наиболее незащищенные категории населения нашей страны, которые страдают в первую очередь.

Учитывая, что цены на овощи в Молдове в целом за год (апрель к апрелю) выросли на 40%, можно сказать, что для нашей республики это чрезвычайная ситуация. Такой рост цен на сельскохозяйственную продукцию не обоснован ни с точки зрения экономической ситуации в соответствующих секторах, ни с точки зрения доходов граждан Молдовы.

Циничным и издевательским выглядит также повышение цен на топливо в разгар полевых работ, что вызывает особое возмущение сельхозпроизводителей.

Социалисты всегда выступали и выступают за активную роль государства в экономике, в том числе в вопросе ценообразования.

Партия социалистов считает, что ответственные за регулирование ценообразования на рынке Молдовы структуры – как государственные, так и независимые – должны предпринять срочные меры для разрешения ситуации.

ПСРМ требует также обеспечить социальные гарантии населению в условиях неконтролируемого и необоснованного роста цен.

Государство обязано поддержать население, в первую очередь, социально незащищенные слои. Считаем также необходимым пересмотреть коэффициент индексации пенсий с учетом роста цен на товары первой необходимости.[:md]Partidul Socialiștilor își exprimă nemulțumirea față de inacțiunea autorităților centrale și a celor independente de reglementare a pieței în legătură cu creșterea bruscă a prețurilor pentru anumite categorii de mărfuri pe piața moldovenească.

Evident, în condiții de incertitudine politică, speculatorii de tot felul au lansat un atac asupra celor mai vulnerabile categorii ale populației țării noastre, care în primul rînd suferă.

Avînd în vedere că prețurile la legumele din Moldova, timp de un an, (aprilie-aprilie) au crescut cu 40%, putem spune că aceasta este o situație de urgență pentru republica noastră.

O asemenea creștere a prețurilor la produsele agricole nu este justificată nici din punct de vedere a situației economice din sectoarele relevante, nici în ceea ce privește veniturile cetățenilor din Republica Moldova.

Cinic și insultător arată și majorarea prețurilor la combustibil, în mijlocul perioadei în care se desfășoară munca pe teren, ceea ce provoacă indignarea producătorilor agricoli.

Socialiștii întotdeauna au pledat și pledează pentru rolul activ al statului în economie, inclusiv în materie de prețuri.

Partidul Socialiștilor consideră că structurile responsabile de reglementarea prețurilor pe piața moldovenească – atît cele de stat, cît și cele independente – trebuie să ia măsuri urgente pentru a soluționa situația.

De asemenea, PSRM solicită să fie oferite garanții sociale populației în condiții de creștere necontrolată și nejustificată a prețurilor.

Statul este obligat să susțină populația, în primul rînd, păturile sociale vulnerabile. Considerăm, de asemenea, că este necesar să fie revizuit coeficientul de indexare a pensiilor, ținînd cont de majorările prețurilor pentru bunurile de primă necesitate.

ПОДЕЛИТЬСЯ