[:md]

 

Cum se manifestă unionismul în Moldova.

Moldova, după cum a intrat în dicționarul istoric este interpretată drept un picior de plai și gură de rai, plai roditor, popor muncitor, oameni buni și viteji. Mereu aceste pămînturi au fest caracterizate prin conviețuirea pașnică a poporului nostru cu altele: muntenii în primul rînd(pînă la unirea din 1859), ucrainenii, rușii, polonezii, evreii, germanii, ungurii, bulgarii, etc.

Cu părere de rău, această conviețuire armonioasă care a dat posibilitatea păcii sociale să triumfe evoluția social-economică, n-a fost sortită continuității stabile.

Trebuie să constatăm că cu părere de rău, la momentul actual este greu de vorbit despre o armonie chiar în interiorul poporului moldovenesc luat în parte, care la rîndul său este divizat în moldoveni vorbitori ai aceleiași limbi și moldoveni vorbitori ai limbii române, dar care doresc un stat independent – Moldova, moldovenii și moldovenii români – care cred în națiunea română ca în ceva superior națiunii moldovenești, vorbitori de limbă moldovenească sau română și vorbitori ai limbii ruse sau alteia – care în mod fals și demagogic se fac vinovați de sărăcie, moldoveni care vor independență și moldoveni care vor unire, etc.

Din start n-aș vrea să contrazic un grup sau altul, deoarece sunt de părerea că toți au dreptul la părerea lor proprie, ori, vorba poetului: Acolo unde toți gîndesc la fel, nu gîndește nimeni.

 Prin urmare, și unionismul are dreptul la viață, cît și statalismul. Cel mai important, după cum afirmă și analiștii politici, și juritii, e ca aceste curente să deurcă în cîmpul legal.

Așadar, statalismul nu are nevoie de reglementare juridică, deoarece însăși constituția îl susține. O tratare aparte necesită însă unionismul.

Conform constituției Republicii Moldova, art. 41,

(4) Partidele şi alte organizaţii social-politice care, prin scopurile ori prin activitatea lor,         militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept,a suveranităţii şi independenţei, a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova sînt neconstituţionale.

Conform legii cu privire la întruniri:

Articolul 8. Întrunirile interzise
Sînt interzise întrunirile prin care se urmăreşte:
a) îndemnarea la război de agresiune, la ură naţională, rasială, etnică sau religioasă;
b) incitarea la discriminare sau violenţă publică;
c) subminarea securităţii naţionale sau a integrităţii teritoriale a ţării

Conform acestor legi, unionismul care este promovat astăzi, este unul anticonstituțional, antistatal și antisocial, deoarece în capul tutror lucrurilor, trebuie să stea Legea. Legea în cazul dat nu favorizează unionismul.

 

Argumentul adus de unioniști este că unirea o poate decide poporul însăși la referendum, același argument a fost adus de Victor Popa, ex-membru PCUS, astăzi membru PL, președinte al comisiei parlamentare juridice.

Însă apare întrebarea, de ce unioniștii nu inițiază un referendum național în care să pnă direct problema unirii? Ori compromiterea păcii sociale, instaurarea urei față de alte etnii și limbi inclusive cea moldovenească, le-ar aduce un plus de valoare la acest referendum în viitor desfășurînd la moment propagandă neconstituțională?

Unioniștii spun că sărăcia și mizeria din Republica Moldova este consecința separării de țara mumă. Dar eu vreau să-i întreb, dacă Moldovenii ar avea un venit de 2 ori mai mare decît cei din România, ar mai considera ei așa? Înseamnă că cauza sărăciei deloc nu este în ”ne-unire”, ci mai degrabă este în conducerea coruptă pe care o avem și în instituțiile statului compromise politic și slăbite de atîta corupție.

În pofida  acestui fapt, statul democratic Republica Moldova le garantează unioniștilor libertatea de gîndire și exprimare, doar că aceasta să se facă în strictă conformitate cu legea!

P.S.

Nu este clar, unioniștii sunt pentru unire cu Romania sau împotriva comuniștilor? Iar dacă au un asemenea scop sfînt, de ce scandează jos comuniștii? Oare comuniștii sunt la guvernare, ori ei au nevoie de un dușman peste care să toarne murdărie și pe care să-I facă vinovați de toate relele?

Unionișii sunt împotriva Pactului Ribbentrop-Molotov, luptă împotriva consecințelor acestui pact?

Vreau să le spun că Reublica Moldova nu este consecința acestui pact, este urmare a declarației de independență semnată la 27 august 1991 de aceiași mari unioniști precum Mihai și Gheorghe Ghimpu, Vitalia Pavlicenco, Ion Hadîrcă, Valentin Dolganiuc și alții.

Dacă în continuare de  separarea ”basarabiei” de ”țara mumă” se și  face cineva vinovat, atunci aceștia sunt însăși unioniștii.

– Roibu Dumitru

ПОДЕЛИТЬСЯ